14 lipca, 2020
1 min read

Ból Zrodzeni w bólu i strachu. Podążmy tropem wolności. Wolnego umysłu, jednej osoby radości. Smutku w miłości. Zrodzeni do cierpienia....

Zapowiedż

Premiera już w kwietniu