27 listopada, 2020

Karol Michalik

1 min read

Statystyka publiczna zapewnia rzetelne, obiektywne i systematyczne informowanie społeczeństwa, organów państwa i administracji publicznej oraz podmiotów gospodarki narodowej o sytuacji...

Zapowiedż

Premiera już w kwietniu