7 marca, 2021
1 min read

Statystyka publiczna zapewnia rzetelne, obiektywne i systematyczne informowanie społeczeństwa, organów państwa i administracji publicznej oraz podmiotów gospodarki narodowej o sytuacji...

1 min read

Ten śmieszek, uśmieszek, szalony chłopaczek. Jestem również tym, co wiecznie niedoskonały, czasem zardzewiały. Niewystarczająco wesoły, by rozpromienić pochmurny dzień. Niewystarczająco...

Zapowiedż

Premiera już w kwietniu