Niedawno urząd poinformował o koniecznym dostosowaniu, jak i ujednoliceniu posiadanych pojemników na odpady. W największym skrócie, kubły niespełniające Polskich norm, należy wymienić na własny koszt do lipca (brak umowy z operatorem na wymianę w ramach umowy). Poniżej dokument ze strony urzędu (Link do pliku), przykładowa cena nowego pojemnika to 85zł

Szanowni Mieszkańcy!!
Urząd Miejski w Sośnicowicach pragnie zwrócić uwagę na konieczność gromadzenia
odpadów komunalnych w prawidłowych pojemnikach zgodnych z obowiązującym
Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sośnicowice i zgodnych z
obowiązującymi polskimi normami.
Pojemniki przeznaczone do gromadzenia odpadów komunalnych muszą spełniać
wymagania Polskich Norm lub posiadać deklaracje zgodności wystawioną przez producenta.
Polskie Normy określiły pojemniki na odpady pod numerem PN-EN 840-1.
Pojemnik do odpadów spełniający normę PN-EN 840-1:
 posiada odpowiednią konstrukcję zaczepu umożliwiającą opróżnianie przez
specjalistyczne pojazdy za pomocą chwytaków grzebieniowych,
 przystosowany jest konstrukcyjnie i wytrzymałościowo do rozładunku mechanicznego,
 wyposażony jest w kółka umożliwiające swobodne przemieszczanie,
 posiada pokrywę.
Pojemnik na odpady:
 nie może być uszkodzony, pęknięty,
 musi posiadać stabilne, nieuszkodzone dno,
 musi być utrzymany w odpowiednim stanie sanitarnym i technicznym.
Pamiętać należy także o nieprzeładowywaniu pojemników.
Zgodnie z obowiązującymi normami maksymalne obciążenie to:
 dla pojemników 110L, 120L – 50 kg,
 dla pojemników 240L – 100 kg.