Dziś postanowiłem poruszyć temat bardzo ciężki i kontrowersyjny. Obecnie nie znam bardziej gorącego tematu. Niezależnie jak dokładnie sprawa będzie zbadana, opisana, to w moim przekonaniu i tak będzie to zrobione w sposób niewystarczający. Świat idealny byłby wówczas, gdyby do tego typu zdarzeń nie dochodziło. Ważną rolę odgrywa świadomość krzywdy jaką można wyrządzić, myśląc o własnej chwilowej przyjemności. Ja jedynie mogę wypowiedzieć się z pozycji osoby będącej po drugiej stronie, czy też jako zwykły użytkownik internetu. Z przykrością muszę jednak powiedzieć, że wielokrotnie wpadałem w bagno ciemnej strony sieci. Rośnie świadomość dotycząca naszej seksualności. A co za tym idzie, do głosu dochodzą milczące ofiary przemocy seksualnej. Dorośli jeszcze mają świadomość tego co się dzieje, a wciąż spotykają się z ostracyzmem, czy wręcz wrogością. Co zatem mają powiedzieć dzieci, które tracą zaufanie do najbliższych, czy dorosłych, bojąc się wręcz kary za to co je spotkało/ spotyka. Nie można ofiary traktować jako winne swej tragedii i cierpienia. Niezależnie od tego w jaki sposób się ubierają, czy też jakiej są orientacji. Nie mówię tu o dzieciach, gdyż dla mnie cielesność jest dla nich jedną wielką tajemnicą. To tyle jeśli chodzi o wstęp. Muszę zaznaczyć, że mój wpis jest jedynie delikatnym poruszeniem kilku kwestii. Jeśli chce się choć trochę zrozumieć sprawę, należy też spojrzeć w stronę historii i to w jaki sposób podchodzono do dzieci, kobiet czy samego tematu seksu.

Ps. jeśli przeczytałeś, przeczytałaś ważny artykuł / książkę na ten temat, daj znać w komentarzu bądź wiadomości prywatnej FP Karol Michalik

Jak było dawniej, podejście do dzieci na przełomie wieków.

Problematyka „dziecka” i „okresu dzieciństwa” przez długi czas była niedoceniana przez badaczy (M. Szczepska-Pustkowska, 1997). W przeszłości, w krajach zachodnich, dzieciństwa nie traktowano jako odrębnej części ludzkiego życia. Zmiana w tym zakresie pojawiła się dopiero w okresie Renesansu, kiedy okres dzieciństwa zaczęto traktować jako odmienny od okresu dorosłości, zaś dzieci jako podmioty wymagające opieki i edukacji (Izdebska, 2000, s. 22). W XXI wieku tematyka okresu dziecięcego spotykała się z coraz większym zainteresowaniem środowiska naukowego, czego rezultatem są liczne opracowania historyczne (np. P. Ariés, 1960; L. De Mause, 1974; E. Key, 2005), antropologiczne (np. B. Malinowski 1987, H. Montgomery 2008, T.M. Smith 2008), socjologiczne (np. A. James i A. Prout, 1990; S. Punch, 2002; P. Pustulka, M. Ślusarczyk i S. Strzemecka, 2015), psychologiczne oraz pedagogiczne (np. J. Piaget, 1923; J. Bowlby, 1969; H.R. Schaffer, 2005) czy filozoficzne (np. G.B. Matthews, 2006; A. Gopnik, 2009; M. Szczepska-Pustkowska, 2011). Czytaj dalej (Encyklopedia dzieciństwa) Ważne daty, jeśli chodzi o prawa dziecka:

1789 – Przyznanie praw wszystkim dzieciom pojawiło się we francuskiej Deklaracji
Praw Człowieka i Obywatela

1924 – Zgromadzenie Ogólne Ligi Narodów przyjęło Deklarację Praw Dziecka (zwaną Genewską)

1946 – Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych powołało organizację UNICEF

1948 – Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych uchwaliło Powszechną Deklarację Praw Człowieka

1950 – powstanie Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (ratyfikowana przez Polskę w 1993 r.)

1959 – Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych proklamowało Deklarację Praw Dziecka, która jest rozszerzeniem Deklaracji Genewskiej

1978 – Polska złożyła propozycję projektu Konwencji o Prawach Dziecka.

1989 – Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych przyjęło Konwencję o Prawach Dziecka, która weszła w życie w 1990 r., Polska ratyfikowała ją w 1991 r.

1990 – Światowy Szczyt w Sprawie Dzieci w Nowym Jorku. .

1996 – Europejska Konwencja o Wykonywaniu Praw Dzieci. Weszła w życie w 2000 r., ratyfikowana przez Polskę w 1997 r.

1996 – Pierwszy Światowy Kongres na rzecz Przeciwdziałania Prostytucji i Pornografii Dziecięcej.

2000  – stworzenie dwóch protokołów fakultatywnych do Konwencji o Prawach Dziecka – dotyczących angażowania dzieci w konflikty zbrojne i handlu dziećmi, dziecięcej prostytucji i pornografii.

2001  – Drugi Światowy Kongres na rzecz Przeciwdziałania Prostytucji i Pornografii Dziecięcej w Jokohamie.

Obecnie dużą uwagę zaczyna się zwracać na prawidłowy rozwój młodego człowieka. To, w jakich warunkach przychodzi mu żyć, czy nie dzieje się krzywda. Powstaje wiele prac naukowych, dotyczących rozwoju, zdrowia, czy ostatecznie jak świat wpływa na psychikę i podświadomość przyszłego dorosłego. Wiele robimy, by zadbać o dobro dzieci. Z jednej strony mam wrażenie, że społeczeństwo nie nadąża za zmieniającym się światem, a z drugiej popada w drugą skrajność, jaką jest nadopiekuńczość. Próbujemy spełniać swoje ambicje, przy pomocy własnych dzieci. Wysyłając je na dodatkowe zajęcia, kursy, korepetycje. Zapominamy o tym, by spędzić ze sobą czas wolny. Z czego rodzą się różnego rodzaju zagrożenia.

Kobieta w historii…

Kobiety niestety przez wieki stały się ofiarami cywilizacji. Czytając o ich roli w historii, odnoszę wrażenie, że stały się, wręcz winne wszelkiego zła tego świata. Z tego też względu w wielu kulturach, kobieca cielesność jest dziełem diabła, szatana, czarta. Jak by go nie nazwać, jest siedliskiem zła, które sprowadza cierpienie na mężczyzn. Do tej pory są miejsca na świecie, gdzie zadaje się cierpienie, w celu „ochrony” przed złem. Tłumacząc to wiarą, tradycją. Kobiety, kobietom zadają cierpienie w imię „wyższych” pobudek dawnych wierzeń. Zniewolone przez przesądy, prawo, czy silniejszych fizycznie ojców, braci, mężów. Śmiesznym jest dla mnie fakt, że o losie kobiet w głównej mierze dyskutują mężczyźni. Parę krzywdzących praktyk, które znalazłem w internecie

W Chinach uważano, że powabu dodają kobietom płaskie piersi i bardzo małe stopy. Zwyczaj bandażowania stópsiedmioletnich dziewcząt w celu powstrzymania wzrostu stopy zapoczątkowany został ok. 970 roku n. e. na dworze cesarza Li Houzhu i szybko upowszechnił się we wszystkich warstwach. W wyniku takiego zbiegu zwężały się również łydki, a poszerzały uda. Po osiągnięciu wieku odpowiedniego do zamążpójścia dziewczęta stąpały na zniekształconych palcach, a właściwie na dużym palcu, kołysząc biodrami, co bardzo podobało się mężczyznom.

Na chińskiej wsi dziecko płci męskiej jest o wiele bardziej oczekiwane przez rodziny (ponieważ dziewczynka nie może przejąć dzierżawy ziemi po rodzicach). Odkąd Chiny prowadzą politykę kontroli urodzin i posiadanie większej ilości dzieci jest zakazane, płody płci żeńskiej są częściej poddawane aborcji, zdarzają się nawet zabójstwa noworodków-dziewczynek.

 

W Indiach godnym współczucia był los wdowy. Od najdawniejszych czasów znany był zwyczaj palenia na stosie wraz ze zwłokami zmarłego mężczyzny jego żony, w niektórych rejonach praktykowany jeszcze w XIX wieku.

Polecam artykuł Kobieta w Islamie 

Dziewczęta ateńskie wychowywane były w zamkniętej części mieszkania przeznaczonej dla kobiet – gineceum i tylko udając się na uroczystości religijne mogły wyjść na zewnątrz. Uczyły się od matki, babki i służących jedynie tego, co musiała umieć przyszła pani domu: gotowania, przędzenia, tkania, ewentualnie również podstawowych wiadomości z rachowania, czytania i muzyki.

To tylko fragment całego artykułu do którego również zachęcam zajrzeć Historia kobiet

Gwałt w historii, czy też jako nagroda na wojnie…

Jak wiadomo w trakcie wojen, los kobiet był dodatkowo obciążony ryzykiem. Często wręcz stają się towarem, którym najeźdźcy dysponują do woli. Nie znam konfliktu zbrojnego, w którym nie dochodziłoby do gwałtów. A ciało kobiety nagrodą, dla wyposzczonych, zmęczonych żołdaków. Wszystko po to, by podnieść ich morale, i chęć do dalszej walki o „wyższe cele”. W średniowieczu, jak i podczas drugiej wojny światowej, dochodziło do masowych gwałtów, a czyny te stały się wręcz codziennością. Drastyczne opisy przejścia jednego czy drugiego wojska. Kobiety ukrywające się po lasach, by nie doświadczyć tych wszelkich upokorzeń i cierpień. Takie podejście sprawia, że ugruntowuje się przekonanie o przedmiotowości kobiet w życiu społecznym. A spełnienie chuci mężczyzn, za jeden z głównych celów ich życia. Cieszę się że świat z roku na rok, stara się zmienić to podejście. A każde naruszenie tych zasad surowo karane. Niestety i są takie przypadki, jak niedawno opisywany w Polsce (Gwałt jako wypadek w pracy).

Cielesność, seks a wpływ na człowieka

Seksualność zalicza się do jednej z potrzeb człowieka. Czasem mam wrażenie, że jest najważniejszą. Tyle się o tym mówi, żartuje. Jeśli tego nie robisz, to jesteś dziwny, inny. Bycie „prawiczkiem” czy „dziewicą” stało się bardziej sytuacją do żartów niż, czymś osobistym. To w jaki sposób, doświadczyliśmy własnej cielesności, wpływa na całe dorosłe życie. Żyjemy w takich czasach, gdy dostęp do pornografii jest na wyciągnięcie ręki. Wypacza ona obraz seksu, stwarzając różnego rodzaju zaburzenia czy problemy emocjonalne. Rozumiem jednak, że zakaz dostępu do tego typu treści doprowadzi do utworzenia szarej strefy. Z drugiej strony podniosą się głosy oburzenia, obrońców wolności w internecie etc. To jest dla ludzi, jednak należy też posiadać wiedzę, jak i umiejętność korzystania z tych zasobów. Nie jestem seksuologiem, jednak sądzę iż nadmierne korzystanie z tego typu uciech może prowadzić do późniejszych patologicznych decyzji. Seks w moim odczuciu potrafi wyryć ogromne piętno w podświadomości, które przez lata może objawiać się w sposób somatyczny. Problemy w relacjach rodzinnych, czy długie okresy depresji.

Nie tylko kościół katolicki

A teraz parę słów o tym, co tak ciąży na sumieniu kościoła katolickiego. Ciąży nie ze względu na tych zwyrodnialców, którzy dopuszczali się okropności. Jest to plama na sumieniu. Ze względu na to, co ta instytucja robiła w sytuacji, gdy ujawniono krzywdę na dziecku. Tuszowanie sprawy, przenoszenie sprawcy a co za tym idzie jego ochrona. To są oskarżenia, które kieruję w stronę hierarchów kościelnych. Świadczą w mojej ocenie, o byciu ponad prawem. Swoistą grupą przestępczą chroniącą swoje interesy kosztem wiernych. Jest to dla mnie o tyle niezrozumiałe, że sami głoszą mowy o tym, jak być dobrym chrześcijaninem, o moralności czy grzechach. Gdyby spojrzeć na działania, jakie podejmują, można by dostrzec łamanie całego dekalogu. Problem pedofilii nie jest tylko i wyłącznie domeną kościoła katolickiego. Jak świat długi i szeroki, dochodzi do krzywdy na dzieciach w niespotykanej skali. Często tłumaczona jest tradycją, bo jakaś siła wyższa tego oczekuje. Dla mnie jest to tylko i wyłącznie dawanie sobie prawa, by bezkarnie krzywdzić, realizując swoje patologiczne i chore potrzeby.

Rosnąca świadomość / Kampania społeczna

Wraz z całą akcją #metoo, zapoczątkowane zostało poruszenie bardzo ciężkiego tematu tabu. Tematu i spraw, które dotykają prawie każdego z nas. Pośród znajomych znajdzie się wiele osób, które skrywają takie historie, cierpienia. Rośnie również świadomość zagrożeń, jakie niesie za sobą dostęp do internetu, portali społecznościowych. Jednak nie jest jeszcze wystarczająco duża, by zniechęcić rodziców, do dzielenia się życiem prywatnym swoich dzieci. Zdjęcia w różnych, często intymnych sytuacjach wręcz zalewają Facebook czy Instagram. A od tego, niewielki krok by zdjęcia trafiły do darknetu, gdzie pedofile, czy inni zwyrodnialcy/ przestępcy mają używanie. Od czasu do czasu wybucha afera, gdy media poinformują o próbie gwałtu jakiejś nastolatki. Po miesiącu, temat ucicha i wszyscy wracają do wrzucania sweet foci, rozmów z całkiem obcymi ludźmi. Coraz mniejsze jest zagrożenie na ulicach miast, natomiast rośnie ono w sieci. Rodzice zmęczeni po pracy, cieszą się ze spokoju w domu, podczas gdy ich dzieci beztrosko korzystają z internetu, oglądają porno czy grają w gry przeznaczone dla osoby dorosłej. Kampania społeczna tłukąca do głów niebezpieczeństwo internetu, braku nadzoru, czy tego w jaki sposób poradzić sobie z traumatycznymi przeżyciami jest nie tyle potrzebna, co wręcz wymagana. Nauczyciele w mojej ocenie powinni przechodzić szkolenie, jak w takiej trudnej sytuacji się zachować. Ważne jest, by dzieci, czy nawet dorośli wiedzieli, że nie będą pozostawieni sami sobie, a otrzymają niezbędne wsparcie psychiczne jak i w pewnym stopniu przywrócone poczucie bezpieczeństwa.

Ofiara z ofiary

Chociaż wydaje się to mało prawdopodobne, ofiarami gwałtów stają się również mężczyźni, młodzi chłopcy. Tak jak są sytuacje, gdy kobieta ma problem, by uzyskać pomoc w tych tragicznych chwilach, tak sytuacja facetów zdaje się wręcz niemożliwa. Faceci nie zgłaszają napaści seksualnej z prostej przyczyny. Podejścia społeczeństwa, że faceta nie da się zgwałcić. Z tego też względu nie są zgłaszane, by nie być wyśmianym czy traktowanym jak mięczak/ płaczek.

Chroń swoje dziecko, bagno internetu…

Ważne informacje i artykuły

Dzieckokrzywdzone.pl

Polityka.pl (gwałty randkowe)

Geneza praw dziecka

Nie chcę tego

Oko press