Nieruchomości położone w Sośnicowicach przy ul. Św. Jakuba, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.

 Wykaz działek PDF

Mapa PDF