Burmistrz Sośnicowic

 

Ogłasza

I USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ
PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GMINY SOŚNICOWICE.

 

20 LISTOPAD 2017 GODZINA 10 w

Urzędzie Miejskim w Sośnicowicach
ul. Rynek 17 w sali 22 (I piętro)

Cena wywoławcza : 283 257 zł (Netto) Wadium: 28 400 zł

Ogłoszenie PDF

Mapa PDF