W poniedziałek postanowiłem wziąć udział w obradach sesji Rady Miasta. Jestem pozytywnie zaskoczony zmianami jakie zostały wprowadzone od listopada (Podczas XX sesji Rady Miasta). Mianowicie wprowadzono system „esesja”.

Tak w skrócie, czym jest ten system i jakie ułatwienia wprowadza w pracy naszych radnych.

Przygotowywanie posiedzeń Rady

System eSesja umożliwia przygotowywanie porządku obrad dla posiedzeń Rady, Komisji oraz innych organów zaangażowanych w pracę samorządu. Do przygotowanego porządku obrad można następnie dodać załączniki takie jak projekty uchwał, załączniki do uchwał, mapy, linki etc. Zintegrowany system do głosowania pozwala również do każdego punktu porządku zaplanować głosowanie, które później można przeprowadzić w czasie posiedzenia.

Elektroniczna dystrybucja materiałów

W przypadku gdy Radni dysponują laptopami bądź tabletami, zyskują oni natychmiastowy dostęp do wszystkich dokumentów, przygotowanych na poszczególne posiedzenia.

Dodatkowo mogą w każdym momencie sprawdzić harmonogram zaplanowanych posiedzeń, a także bez problemu powrócić do poprzednich posiedzeń i pobrać zatwierdzone projekty uchwał czy inne załączniki.

Dzięki eSesji można w prosty sposób (np. za pośrednictwem sms-a lub maila) przesłać informacje o nadchodzących posiedzeniach, materiały na sesję, czy dowolne inne komunikaty.

Dodatkowo program przechowuje informacje o dostarczeniu wiadomości SMS, dzięki czemu mamy pewność, że nasze komunikaty dotarły do odbiorcy.

Obsługa głosowań

eSesja to również innowacyjny system do obsługi głosowań w Radzie.

W czasie posiedzenia, system umożliwia zaprezentowanie przedmiotu głosowania, listy osób uprawnionych do głosowania, a także zapisanie wyników głosowania. Informacje te zostają następnie automatycznie przeniesione do projektu protokołu z posiedzenia, co przyspiesza jego przygotowanie. W Radach, w których Radni wyposażeni są w laptopy lub tablety, eSesja umożliwia również oddawanie głosów za pomocą tych urządzeń.

 Z całą stanowczością, mogę powiedzieć, że jest to krok w dobrą stronę. W dużym stopniu ułatwi pracę, i skróci czas na dostarczanie materiałów radnym. Trochę potrwa nim radni w pełni nauczą się obsługi, jednak myślę że na chwilę obecną system sprawdza się idealnie.